themensclub.nl

Het online magazine voor mannen

Ben je wel goed verzekerd?

We leven in een informatie maatschappij. Elke dag komem er op allerlei manieren vele duizenden stukjes informatie binnen. Denk aan de reclamebanners op social media, de reclame op radio en TV, advertenties in kranten en zelfs de billboards langs de snelweg. Overal wordt er informatie naar je toegesmeten. Gelukkig filteren onze hersenen heel veel van deze informatie. Het meeste komt niet eens aan. Toch kan er onverwacht wel eens een vraag blijven hangen. Bijvoorbeeld als je een reclame ziet of hoort die gaat over verzekeringen. Ben je zelf wel goed verzekerd? Natuurlijk zijn er een paar verplichte verzekeringen zoals de ziektekosten, maar bij veel verzekeringen heb je een eigen keuze. Sluit je die af of niet? Het is goed bij jezelf na te gaan of je de juiste verzekeringen hebt. Vooral die verzekeringen die betrekking hebben op je huis. Want problemen in en rond het huis kunnen een flinke kostenpost worden als je niet goed bent verzekerd. Denk aan een inboedel en aansprakelijkheidsverzekering bijvoorbeeld. Heb je die afgesloten voor het huis? Hieronder bespreken we de twee belangrijkste verzekeringen die je moet hebben om je woning goed te verzekeren: de inboedel en opstalverzekering.

Inboedel en opstalverzekering

Het is belangrijk je huis goed te verzekeren. De inboedel en opstalverzekering geeft wat dat betreft rust. De opstalverzekering verzekert het huis en alles wat daaraan vastzit. Je kunt daarbij denken aan een garage en schuurtjes tot een gezamenlijke oppervlakte van 50m2. Je huis is met een opstalverzekering verzekerd voor zaken als waterschade, brand of inbraak. Mits je je aan bepaalde wettelijke afspraken houdt zoals bijvoorbeeld rookmelders op elke verdieping. De inboedelverzekering verzekert de spullen die in het huis staan, Vergis je niet, die kunnen een flinke waarde hebben bij elkaar en je moet je afvragen of je genoeg geld hebt om die te vervangen als er iets mee gebeurt. De inboedelverzekering verzekert je inboedel tegen waterschade, brand en diefstal. En ook handig: als je gaat verhuizen zijn de spullen in beide huizen voor twee maanden verzekerd. Zo kun je met een gerust hart de verhuizing in.

Filter de informatie

Kern van dit verhaal: filter de juiste informatie uit alle informatie die dagelijks naar je toekomt. Niet alles is onbelangrijk. Sommige zaken heb je echt nodig en geven rust waaronder een inboedel en opstalverzekering. Laat je goed informeren en sluit een voor jou passende verzekering af. Dan kun je met een gerust hart je huis inrichten.

Related Posts